Image

Czym zajmuję się jako doradca restrukturyzacyjny?

Jako doradca restrukturyzacyjny, moim zadaniem jest wspieranie firm w przezwyciężaniu trudności finansowych oraz optymalizowanie ich działalności operacyjnej i finansowej, aby zwiększyć ich efektywność i stabilność na rynku. Specjalizuję się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorstwom odzyskać równowagę finansową i uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z kryzysu.

Zakres moich zadań obejmuje:

  • Analiza finansowa: Prowadzę szczegółową analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, identyfikując główne problemy i obszary wymagające interwencji.

  • Plan restrukturyzacyjny: Opracowuję plany restrukturyzacji, które obejmują m.in. restrukturyzację zadłużenia, optymalizację kosztów, czy przemodelowanie modelu biznesowego.

  • Negocjacje z wierzycielami: Reprezentuję interesy firmy w rozmowach z wierzycielami, dążąc do ustalenia warunków umożliwiających spłatę zobowiązań i kontynuację działalności.

  • Doradztwo prawne: Świadczę wsparcie w zakresie przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pomagam w przygotowywaniu wniosków prawnych.

  • Optymalizacja procesów: Wspomagam we wprowadzaniu usprawnień operacyjnych, które mają zwiększyć wydajność i redukcję kosztów.

  • Wsparcie w zarządzaniu kryzysowym: Aktywnie wspieram kadrę zarządzającą w czasie kryzysu, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka biznesowego.

  • Monitoring postępów: Nadzoruję proces realizacji przyjętego planu restrukturyzacyjnego, monitorując postępy i wdrażając korekty w razie potrzeby.

  • Szkolenia i edukacja: Prowadzę szkolenia dla zarządu i pracowników w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem w sytuacjach kryzysowych.

Przeciwdziałanie problemom.

 • Optymalizacja procesów: Wspomagam we wprowadzaniu usprawnień operacyjnych, które mają zwiększyć wydajność i redukcję kosztów.

 • Wsparcie w zarządzaniu kryzysowym: Aktywnie wspieram kadrę zarządzającą w czasie kryzysu, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka biznesowego.

 • Monitoring postępów: Nadzoruję proces realizacji przyjętego planu restrukturyzacyjnego, monitorując postępy i wdrażając korekty w razie potrzeby.

 • Podsumowując, moim celem jest przekształcenie wyzwań, przed jakimi stoi firma, w możliwości dla jej stabilnego rozwoju i przyszłości. Dzięki kompleksowemu podejściu i indywidualnie dostosowanym strategiom, wspieram przedsiębiorstwa w skutecznej restrukturyzacji i zabezpieczaniu ich przed ryzykiem upadłości.
Image

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Najpopularniejsza obecnie forma radzenia sobie z trudnościami w bieżącej działalnosci firm. Dzięki tej formie, pozasądowej warto tu dodać, dłużnik, pod nadzorem i z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego organizuje całą procedurę restrukturyzacyjną. Sąd zajmuje się jedynie kontrolą zgodności z ustawą wniosku, czy raczej samego układu i zatwierdzeniem.
Procedura wymaga sporo pracy ale w przypadku właściwego prowadzenia i sprzyjających wirzycieli, szybkie i efektywne zakończenie postępowania.

Etapy przeprowadzenia postępowania.

01. Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym.

02. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego.

03. Przygotowanie propozycji restrukturyzacyjnych.

04. Negocjacje z wierzycielami.

05. Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Image

Our Practice Area

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

01. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

02. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.
 • You might be used to pulling up a chair to your computer, but it makes much more sense to pull your computer up to your chair. 
 • The size and quality of computer notebook displays has improved so dramatically that there’s little difference between laptops and a computer desktop.
 • Historically, two drawbacks of notebooks were their limited RAM, limited space on the hard drive, and short battery life. Times have changed, though, and laptops now have as much power under the hood as their computer desktop cousins.
Image

Upadłość konsumencka – ostatnia deska ratunku dla zadłużonych

W obliczu przytłaczającego długu, który stał się nie do obsłużenia, wiele osób czuje się jak w pułapce bez wyjścia. Mimo ogromnego stresu i społecznego stygmatu, ścieżka upadłości konsumenckiej oferuje szereg zalet, które mogą sprawić, że będzie ona wartościową opcją dla osób zmagających się z nadmiernymi zobowiązaniami finansowymi. Oto główne argumenty przemawiające za rozważeniem ogłoszenia upadłości:

1. Oddech finansowy

Najbardziej bezpośrednią korzyścią upadłości konsumenckiej jest jej zdolność do zapewnienia "nowego startu" przez umorzenie lub znaczące zmniejszenie długów. To otwiera drogę do odbudowy zdolności finansowej bez ciężaru przeszłych zobowiązań.

2. Ochrona przed wierzycielami

Od momentu złożenia wniosku o upadłość, wszelkie działania windykacyjne, w tym egzekucje komornicze, zostają automatycznie zawieszone. To oznacza, że telefon przestaje dzwonić, a pisma od wierzycieli przestają napływać. Taka ochrona prawna może zapewnić niezbędny spokój umysłu i czas potrzebny do zorganizowania swojej sytuacji finansowej.

3. Ochrona niektórych aktywów

Wiele osób obawia się, że upadłość konsumencka oznacza utratę wszystkiego, co mają. Jednak prawo przewiduje ochronę podstawowych środków do życia, takich jak nieruchomość zamieszkania czy samochód do pewnego wartościowego limitu. To oznacza, że w wielu przypadkach możliwe jest zachowanie domu czy pojazdu, co umożliwia kontynuowanie normalnego życia.

4. Możliwość szybkiego odbudowania zdolności kredytowej

Ironią jest, że upadłość może z czasem przyczynić się do poprawy oceny kredytowej. Choć początkowo wpis o upadłości wpływa negatywnie na zdolność kredytową, odciążenie od długów i możliwość kontrolowanego gospodarowania finansami umożliwia budowanie pozytywnej historii kredytowej.

5. Uczucie ulgi i nowy początek

Nie można pominąć aspektu psychologicznego. Dla wielu osób, ogłoszenie upadłości – choć trudne – przynosi ogromną ulgę. Wiedza, że istnieje sposób na wyjście z długów i możliwość nowego startu, często jest kluczem do odbudowy nie tylko finansów, ale i ogólnego dobrostanu.

Oczywiście, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie powinna być podejmowana lekkomyślnie. Wymaga dokładnej analizy indywidualnej sytuacji oraz często konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa upadłościowego. Mimo to, dla wielu osób może to być krok w stronę stabilności finansowej i osobistej odbudowy.

Image

Our Practice Area

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

01. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

02. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.
 • You might be used to pulling up a chair to your computer, but it makes much more sense to pull your computer up to your chair. 
 • The size and quality of computer notebook displays has improved so dramatically that there’s little difference between laptops and a computer desktop.
 • Historically, two drawbacks of notebooks were their limited RAM, limited space on the hard drive, and short battery life. Times have changed, though, and laptops now have as much power under the hood as their computer desktop cousins.
Image

Our Practice Area

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

01. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

02. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.
 • You might be used to pulling up a chair to your computer, but it makes much more sense to pull your computer up to your chair. 
 • The size and quality of computer notebook displays has improved so dramatically that there’s little difference between laptops and a computer desktop.
 • Historically, two drawbacks of notebooks were their limited RAM, limited space on the hard drive, and short battery life. Times have changed, though, and laptops now have as much power under the hood as their computer desktop cousins.
Image

Our Practice Area

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

01. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.

02. Bankrupcy

Computers have become ubiquitous in almost every facet of our lives. At work, desk jockeys spend hours in front of their desktops, while delivery people scan bar codes with handhelds and workers in the field stay in touch with the central office via their notebooks.
 • You might be used to pulling up a chair to your computer, but it makes much more sense to pull your computer up to your chair. 
 • The size and quality of computer notebook displays has improved so dramatically that there’s little difference between laptops and a computer desktop.
 • Historically, two drawbacks of notebooks were their limited RAM, limited space on the hard drive, and short battery life. Times have changed, though, and laptops now have as much power under the hood as their computer desktop cousins.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który boryka się z trudnościami finansowymi, zapraszam do kontaktu i wspólnej pracy nad znalezieniem najlepszej ścieżki dla Twojej firmy.

Uzyskaj bezpłatną ocenę sprawy.

Please fill the required field.
Image
Myślenie strategiczne, 
poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
i sprawdzone wyniki - tego potrzebuję
aby służyć wsparciem.
Przy mediacji i w pomocy prawnej.
kancelaria@szeligowski.com
09-400 Płock,
Norbertańska 9/3
© 2019 JoomShaper, All Right Reserved