Mediacje sądowe i umowne w zakresie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, pracowniczym.

Mediacje

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

Mediacje to pozasądowe formy rozwiazywania sporów. Mediacje są w zasadzie negocjacjami w ocecności osoby trzeciej, mediatora. Mediator dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu wpływa na strony rozmowy tak aby doprowadzić do rozwiązania sporu. Dlaczego warta korzystać z mediacji?
Opłacalność

Opłacalność

Koszt prowadzenia mediacji jest nieporównywalny z kosztem sporu sądowego. Koszt sprawy, biegłych, zastępstwa procesowego i brak gwarancji uzyskania wyniku któy te koszty pokryje powoduje, że warto wziąć pod uwagę mediacje. Oczywiście nie każda sprawa do mediacji się nadaje, ale w tych których istnieje wola stron, na pewno warto.
Karta Płocczanina

Karta Płocczanina

Dla posiadaczy karty oferuję dodatkowe profity. Konsultacja oraz proces przygotowania do mediacji jest bezpłatny. Użytkownik karty płaci jedynie za samą mediację.
Czas trwania

Czas trwania

Kontrola efektu

Kontrola efektu

Korzyści z mediacji można wymieniać wiele jednak czas trwania jest po kosztach drugim najważniejszym czynnikiem. Wiemy ile trwają spory sądowe. Przynajmiej dwie instancje, czyli czas liczony w latach. W mediacji wynik możesz mieć już po pierwszym spotkaniu. Zatwierdzenie zaś wyniku mediacji przez sąd powinno nastąpić niezwłocznie zgodnie z art. 18314  Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Porozumiemie wynikające z mediacji zależy tylko od stron konfliktu. To one kształtują ustalenia jakie znajdą się w ugodzie i jakie sąd zatwierdzi. Mediator dba jedynie o równe prawa stron i to aby strony nie naruszały prawa poprzez swoje ustalenia.
Image

Jak podchodzę do mediacji.

Współpraca na każdym etapie.

Rolą mediatora jest wspieranie stron. Zgodnie z kodeksem cywilnym mediator jest bezstronnym wobec stron i neutralny wobec przedmiotu sporu. Zapewnia poufność procesu mediacji. Strony decydują o tym czy chcą w mediacji uczestniczyć, decydują o wyborze mediatora. Dlatego cały proces przebiega zgodnie z wolą stron. Mediator moim zdaniem jest tylko wsparciem i wspiera strony w przejściu od konfliktu do porozumienia.

Efekt zależy od stron.

Strony podchodzą do mediacji ze swoimi oczekiwaniami, to one następnie dzięki swojej woli porozumienia, zmieniają swoje oczekiwania i starają się uzgodnić porozumienie, które pozwoli na zaspokojenie tych oczekiwań. Dobrze jeśli oczekiwań obu stron a jeśli nie to chociać korzyści z zakończenia sporu niech uzupełnią korzyść z rozwiązania.

Podstawowe wartości.

1.Klient jest najważniejszy.

Do klienta podchodzę z uwagą, 
to od niego zależy mój sukces.
Moje podejście jest więc proste.

2.Prawo jest pasjonujące.

Pomoc w działaniu.
Wsparcie w problemach.
Prawo to moja pasja.

3.Koncentruję się na rozwiązaniu.

Sukces w prawie polega 
na szukaniu rozwiązaniań
już na każdym etapie problemu.
Konsultacja jest niezbędna.

4.W Pracuję mądrze

Stosuję nowoczesne zasady
biznesowe i najlepsze praktyki,
aby pomoc prawna była bardziej
wydajna i przystępna
cenowo dla klienta.

Uzyskaj bezpłatną ocenę sprawy.

Please fill the required field.
Image
Myślenie strategiczne, 
poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
i sprawdzone wyniki - tego potrzebuję
aby służyć wsparciem.
Przy mediacji i w pomocy prawnej.
kancelaria@szeligowski.com
09-400 Płock,
Norbertańska 9/3
© 2019 JoomShaper, All Right Reserved